BLUE DIAMOND NUT THINS ALMOND SMOKEHOUSE

4.25 OZ - 12 in a case